Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká literatura přelomu 19. a 20. století

9. 11. 2009

Historický a společenský kontext:

-         rozvoj vědy a techniky (dynamit, rentgen, kinematograf bratří Lumiérů, počátek věku elektřiny a nových technologií)

-         psychoanalýza (Freudova teorie výkladu snů)

-         teorie relativity (Einstein)

-         1914 – 1918: 1. světová válka

 

-         česká literatura 90. let 19. st. se diferencuje na různé proudy

-         básníci kritizují lumírovce (pravidelný verš) x Vrchlického překlady vzbuzují zájem o dekadenci, impresionismus, symbolismus

Charakteristika uměleckých směrů tohoto období:

-         secese (A. Mucha)

-         impresionismus

-         symbolismus

-         dekadence

 

1. Moderní revue (dekadence, Arnošt Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic)

Jiří Karásek ze Lvovic

·        Zazděná okna – básn. sbírka

·        Gotická duše – básn. sbírka

Karel Hlaváček

·        Pozdě k ránu – básn. sbírka

·        Mstivá kantiléna – básn. sbírka (kantiléna = vícehlasá píseň francouzského středověku)

·        Hrál kdosi na hoboj, Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji – posmrtně vydané básně

 

2. Katolická moderna – časopisy Niva, Nový život

 

3. Česká moderna – 1895 vychází Manifest České moderny, iniciátorem J. S. Machar

-         F. X. Šalda, O. Březina, A. Sova, V. Mrštík (zasáhla především oblast poezie a kritiky)

Josef Svatopluk Machar – ironický, polemický, politické verše

·        Confiteor I. – III. , Čtyři knihy sonetů – básn. sbírka, báseň Sonet úvodní

·        Zde by měly kvést růže – básn. sbírka, obsahuje epiku

·        Svědomím věků – epický cyklus

Antonín Sova – impresionismus a symbolismus

a.)    impresionismus – lyrické básn. sbírky:

·        Květy intimních nálad, Z mého kraje, Ještě jednou se vrátíme – vrchol impresionismu, vliv secese, báseň Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy

b.)    symbolismus – sbírka Vybouřené smutky

Otokar Březina – symbolismus

a.)    básnické sbírky – Tajemné dálky (báseň Moje matka), Svítání na západě

b.)    eseje o umění a filozofii – Hudba pramenů

-         F. X. Šalda – kritik generace České moderny (literární kritiky v knihách Boje o zítřek a Duše a dílo), vyzdvihuje umění a význam K. H. Máchy (studie Mácha snivec a buřič)

 

4. Tzv. generace buřičů – generace spojená anarchistickou orientací

o       vůdčí osobností S. K. Neumann

o       F. Šrámek, K. Toman, J. Hašek, M. Majerová, V. Dyk, F. Gellner

o       časopis Nový kult

S. K. Neumann – dekadence, anarchismus a satanismus, pak vitalismus, nakonec proletářské umění a socialistický realismus (Jsem apoštol nového žití, Satanova sláva mezi námi)

Fráňa Šrámek – nejprve anarchismus a protiválečné postoje, po 1. sv. válce nepatřil do žádné literární skupiny

-         básnické sbírky: Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý (zde báseň Raport)

-         próza: Stříbrný vítr – impresionismus

Karel Toman – bohém a tulák, anarchista, básnické sbírky: Melancholická pouť, Měsíce

Viktor Dyk – politická poezie: Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice

-         Zmoudření Dona Quijota, Krysař

František Gellner - sbírky Po nás ať přijde potopa! a Radosti života

STUDIJNÍ LITERATURA:

POLÁŠKOVÁ, Taťána. Literatura: přehled středoškolského učiva. Třebíč : VYUKA.CZ, 2006. s. 102-108.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář